Членове на Клан Източен Вятър:
 • Астрикол
 • Варг
 • Фолко
 • Танк
 • Херанор
 • Филт
 • Морро Ле Гуин
 • Гуен
 • Ниристас
 • Кико
 • Сър Джеймс Блъд
 • Аери
 • Бъдъмба
 • Дребния - Богом
 • Карас Галадон
 • Сайре
 • Лоли
 • Астарот
 • Дециус Ливиус